Make your own free website on Tripod.com
MOTTO SEKOLAH

BERUSAHA BERJAYA menjadi pegangan semua pihak di sekolah ini dan Motto ini mendorong setiap individu yang ada sentiasa berusaha dalam memperbaiki pencapaian terutama untuk murid-murid yang ditanamkan semangat berusaha dengan gigih dan tidak mengenal putus asa.

|aluan|pentadbiran|guru|bukan guru|sejarah|organisasi|aktiviti|motto|lencana|lagu|upsr|

[home]